Меню Закрыть

КИЇВСЬКЕ МУЗИКОЗНАВСТВО

MUSICOLOGY OF KYIV

Наукове видання / The scientific edition

ISSN: 2617-0302(Print)

Свідоцтво КВ № 15130–3702 Р

Видання Академії. Київське музикознавство.

Київське музикознавство

Мета і сфера діяльності журналу: Наукове висвітлення актуальних проблем музикознавства, культурології та мистецтвознавства; широкого кола питань розвитку світової та вітчизняної культури; різноманітних культурологічних аспектів вивчення музичного мистецтва.

Категорії читачів: Збірку адресовано фахівцям у галузях музичного мистецтва та культурології, широкому колу музикантів-практиків, педагогам та студентам закладів середньої та вищої освіти культури і мистецтв.

ISSN-print: 2617-0302

Назва видання: Київське музикознавство

Видавець: Київська муніципальна академія музики ім. Р. М. Глієра

Головний редактор: доктор мистецтвознавства, професор, академік НАМ України Рожок Володимир Іванович

Періодичність: 2-3 рази на рік

Поштова адреса редакції: КМАМ ім. Р. М. Глієра, вул. Льва Толстого, 31, Київ, Україна.
E-mail: kyivmusicology@glieracademy.org

Основні мови видання: українська, російська.

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 15130-3702Р від 30.04.2009.

Розділи видання:

  • Теоретичні проблеми мистецтвознавства у дзеркалі культурології.
  • Світова та вітчизняна музична культура: стилі, школи, персоналії.
  • Проблеми музичної освіти та сучасний соціальний контекст.

Наукове видання «Київське музикознавство» видається з 1998 року при Київській муніципальній академії музики ім. Р. М. Глієра. За роки існування наукової фахової збірки було видано 57 випусків. (далі…)

Рожок В. І., головний редактор, доктор мистецтвознавства, професор (Україна, м. Київ);
Злотник О. Й., професор, Народний артист України (Україна, м. Київ); (далі…)

Загальні положення.
Обов’язковими етапами роботи редакційної колегії з опрацювання статей перед публікацією є:
– перевірка на предмет дотримання вимог до редакційного оформлення згідно з державними стандартами України… (далі…)

Редколегія наукової збірки організує процедуру експертної оцінки статей (внутрішнє та незалежне зовнішнє рецензування) і зберігає рецензії щонайменше впродовж трьох років від моменту публікації статті. (далі…)

  • сторінка тексту у збірці коштує 35 грн. Література та анотації також входять до загальної кількості сторінок публікації, що оплачується. (далі…)
АРХІВ НОМЕРІВ/ARCHIVE