Меню Закрыть

ВИПУСК №50’2014

Дяблова Кристина

Эволюция песнопений праздника Преображения в православной литургической традиции.

3

Мазуренко Анастасія

Акустичні та психоакустичні дослідження в системі звуковисотного аналізу етномузики.

13

Палазова Светлана

Информационное поле народно-песенных традиций болгар-переселенцев Украины.

19

Скворцова Наталя

Специфічні форми ритуального голосіння у творчості сучасних українських композиторів (на прикладі «Заклинання дощу» Галини Овчаренко та «Похоронів мух» Віталія Вишинського).

28

Рыбалка Людмила

Финал-медитация в циклических симфониях ХХ века (на примере Пятнадцатой симфонии Д. Шостаковича).

36

Ващенко Елена

Жанровые и смысловые аналогии в ансамблях для  септета Альфреда Шнитке.

47

Стрильчук Елена

Неоклассицистские черты поздних произведений Оливье Мессиана («Улыбка», «Концерт для четырех солистов»).

57

Приходько Ольга

Особливості композиторської роботи зі словесним текстом в циклі «Nonsense madrigals», або Д. Лігеті в країні слів.

67

Шурдак Марія

Інтегративні явища технік композиції (на прикладі «Тріо для скрипки, валторни і фортепіано» Д. Лігеті).

76

Стоянова Анна

Жанровое моделирование современного композиторского творчества (на материале одесского фестиваля «2 дня и 2 ночи новой музыки»).

85

Репин Юрий

Фестивали «Open air»: проблемы современного решения оперного спектакля.

93

Усова Анна

Киномузыка как объект музыковедения: к проблеме определения аналитических подходов.

99

Моцар Олександра

Театр абсурду в оперному мистецтві (на прикладі опери О. Щетинського «Бестіарій»).

107

Гусева Анна

О музыкальности, известной и неизвестной.

115

Хуан Цзя

Темпоритмическое взаимодействие концертмейстера и вокалиста в процессе исполнения камерной музыки.

124

Ткаченко Єлізавета

Ранній протестантський мотет.

136

Воронина Мария

«Жертвоприношение Авраама» М.-А. Шарпантье как пример ораториального жанра «historia».

147

Соловей Христина

Втілення образів страшного суду в музиці різних часів («Dies Irae» в реквіємах В.А. Моцарта, Дж. Верді, А. Шнітке).

156

Павленко Андрій

«Мисливська симфонія» Франсуа-Жозефа Госсека: традиції і новації.

162

Молибога Анастасія

Особливості буффонного стилю в опері Дж. Россіні «Італійка в Алжирі».

168

Богданова Людмила

Творческое становление Рихарда Вагнера. Опера «Свадьба».

175

Богданова Ірина

«Едмея» Альфредо Каталані у фокусі художнього часу італійської романтичної опери.

186

Нечепуренко Виктория

О специфике взаимодействия вербального и музыкального в вокальном творчестве Г. Форе.

196

Марушко Анастасия

«Оркестровые диалоги» Мориса Равеля как интертекстуальный феномен.

205

Романец Мария

Формы функционирования автоцитаты (на примере произведений Мориса Равеля).

214

Менделенко Дарья

Камерно-инструментальная соната в творчестве Ф. Пуленка: особенности трактовки жанра и жанровые истоки.

221

Когут Тетяна

Франсіс Пуленк: «Laudes de Saint Antoine de Padoue»: особливості прочитання молитовних текстів.

230

Колотиленко Николай

Камерно-вокальное творчество Р. Штрауса: начало пути (на примерах вокальных циклов «Лепестки Лотоса» и «Простые напевы»).

241

Криштофович Віра

Фантастика в опері Б. Бріттена «Сон літньої ночі».

250

Геди Анастасия

О некоторых особенностях венгерского национального стиля в творчестве Белы Бартока.

261