Меню Закрыть

Інформація/ Information

Наукове видання «Київське музикознавство» видається з 1998 року при Київській муніципальній академії музики ім. Р. М. Глієра. За роки існування наукової фахової збірки було видано 57 випусків. Частина з них складається зі статей учасників щорічної міжнародної науково-практичної конференції «Молоді музикознавці» (під назвою «Київське музикознавство»), інша є традиційною збіркою «Київське музикознавство. Культурологія та мистецтвознавство».

Згідно з постановою президії ВАК України від 06.03.2015 р. за № 261 «Київське музикознавство» внесено до переліку наукових фахових видань України в галузі культурології та мистецтвознавства (до цього моменту збірку було внесено до переліку фахових видань ВАК України від 24.01.2009 за №30).

Вид видання: збірник

Мови видання: українська та російська.

Збірка спеціалізується у двох галузях науки: мистецтвознавства та культурології.

Сфера розповсюдження та категорія читачів: загальнодержавна, учені, викладачі, спеціалісти у галузі музикознавства, культурології та мистецтва, студенти вищих і середніх навчальних закладів культури і мистецтв.

Програмні цілі та тематична спрямованість: наукове висвітлення актуальних проблем музикознавства, культурології та мистецтвознавства; широкого кола питань розвитку світової та вітчизняної культури; різноманітних культурологічних аспектів вивчення музичного мистецтва.

Періодичність видання: 2-3 рази на рік.

Збірка «Київське музикознавство» індексується у таких базах даних:

  • Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського;
  • Google 

Усі статті та запитання щодо публікацій надсилайте, будь ласка, на e-mail: kyivmusicology@glieracademy.org