Меню Закрыть

Рецензування/ Reviewing

Редколегія наукової збірки організує процедуру експертної оцінки статей (внутрішнє та незалежне зовнішнє рецензування) і зберігає рецензії щонайменше впродовж трьох років від моменту публікації статті.

До рецензування допускаються статті, що оформлені відповідно до вимог щодо оформлення статей.

Рецензування статей складається з наступних етапів:

  1. Автор надсилає статтю разом із рецензією, яку зробив спеціаліст за місцем роботи чи навчання автора. Так зване «відкрите рецензування» («open peer review») здійснює офіційний рецензент, фахівець відповідного наукового профілю (кандидат (доктор філософії) / доктор наук).

Рецензія повинна містити інформацію про актуальність, новизну, її практичну цінність та достовірність отриманих результатів, а також рекомендацію статті до публікації.

  1. Другий етап – розгляд статті одним з членів редакційної колегії збірки (так зване «single-blind review» – рецензент знає автора, але автор не знає рецензента).
  2. Останній етап – двостороннє «сліпе» рецензування («double-blind»), під час якого статтю рецензує незалежний експерт у відповідній галузі знань.

На підставі проведеного рецензування автор отримує відповідь на електронну адресу щодо рішення редколегії. Остаточне рішення щодо статті, з урахуванням отриманих рецензій, приймає Головний редактор.